Astrid Sleire

Ut av det blå

Informasjon

Fra utstillingen Ut av det blå, Prosjektrommet KRAFT 2020.
Modellert leire, glasur/underglasur/uten glasur, brent. 2019/2020. Område sokkel: B120 x L240.
Pris etter avtale

Zoom
X
Image gallery