Klara Sofie Ludvigsen

Taakefjell

Informasjon

Analog print på baryttpapir, 117x156 cm, 2015, kr 38 000,-

Zoom
X
Image gallery