Kari Hjertholm

Spill

Informasjon

190x260 cm, ‘tufting’ sting for sting, med et lite verktøy, 2016, kr 90 000.

Foto: Anu Vantra

Zoom
X
Image gallery