Nina Malterud

Sirkel 3

Informasjon

Leirgods og glasur, diameter 31 cm, 2015, kr 8 000,-

Foto: Øystein Klakegg

Zoom
X
Image gallery