Nina Malterud

Sirkel 1

Informasjon

Leirgods og glasur, diameter 31 cm, 2012, kr 8 000,-

Foto: Øystein Klakegg

Zoom
X
Image gallery