Susanna Kajermo

Samleren

Informasjon

Fotopolymertrykk, 32x30 cm, opplag:10 2017, kr 3 000,-

Zoom
X
Image gallery