Klara Sofie Ludvigsen

Saltlager i tåke

Informasjon

Analog print på baryttpapir, 106x126 cm, 2018, kr 26 000,-

Zoom
X
Image gallery