Nina Malterud

Rektangel orange

Informasjon

Leirgods, 27 x 33 cm, 2014,
kr 9 000

Zoom
X
Image gallery