Kari Hjertholm

Puls (sett fra siden)

Informasjon

280x375x20 cm, ‘tufting’ sting for sting, med et lite verktøy, 2017, kr 230 000.

Foto: Jan M Lillebø

Zoom
X
Image gallery