Klara Sofie Ludvigsen

Loen med strøk

Informasjon

Analog print på baryttpapir, 65x53 cm,
2018, kr 11 000,-

Zoom
X
Image gallery