Nina Malterud

Kvadrat med sirkel

Informasjon

Leirgods, 39 x 39 cm, 2015,
kr 15 000,-

Zoom
X
Image gallery