Klara Sofie Ludvigsen

Kraftstasjon

Informasjon

Analog print på baryttpapir, 127x160 cm, 2018, kr 38 000,-

Zoom
X
Image gallery