Nina Malterud

Hud

Informasjon

Leirgods, diam. 16 cm, 2017, ikke for salg.

Zoom
X
Image gallery