Kari Hjertholm

Gult Fall

Informasjon

274x405 cm, ‘tufting’ sting for sting, med et lite verktøy, 2015. Innkjøpt til Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Foto: Øystein Thorvaldsen

Zoom
X
Image gallery