Kari Aasen

Green in the wind

Informasjon

Modellert objekt med pedikk, ca 20cm, 2020, kr 4000.-

Zoom
X
Image gallery