Nina Malterud

Der ute 2

Informasjon

Leirgods, 32 x 36 cm, 2017,
kr 13 000,-

Zoom
X
Image gallery