Nina Malterud

Der ute 1

Informasjon

Leirgods, 32 x 36 cm, 2017, ikke for salg.

Zoom
X
Image gallery