Sarah Jost

Besvergelse/besvärjelse 1.

Informasjon

Furulist, bokpapp, fargeblyant på papir, forstørrelsesglass, renningstråd i bomull,
stein fra rotvelte i Leveld, 93 x 28 x 24 cm, 2019, kr 14 500,-

Foto: Øystein Thorvaldsen

Zoom
X
Image gallery