Jiska Huizing

Atlas of Bergen – Volume I

Informasjon

Artist book, 22x16cm, 86 sider, 1. opplag 50 stk. (solgt ut), 2. opplag 100 stk., 2015, kr 200,-

Zoom
X
Image gallery