Tone Saastad

«Topografisk Landskap»

To-sidig digitalt tekstiltrykk, 2017
«The Bright Gap», 130x330 cm,
kr 120 000,-

»The Pink Sky», 130x130 cm,
kr 75 000,-

«The Dark Gate» 130x330 cm (solgt til Kode 1)

Er du interessert i å vite mer om denne kunstneren, kontakt her: tone-sa@online.no

Zoom
X
Image gallery