Kunstner
Vegard Vindenes

I sine malerier tar Vegard Vindenes (f. 1984) utgangspunkt i fotografier av bygninger, skulpturer og konstruksjoner, og han benytter i tillegg modeller som hjelpemiddel i prosessen.

Han komponerer flere variasjoner av hvert motiv, gjerne bygget opp av de samme geometriske grunnmodulene. Dette resulterer i forskjellige grader av abstraksjon og forvrengning av motivene. Sett i forhold til hverandre forstår man arbeidene som en prosessuell utvikling der motivet gjennomgår en stadig ombygging.

I maleriserien Front viser tittelen til motiver med et eksteriør og et interiør – en fasade og en bakside. I maleriene er det imidlertid fasadeflaten som er fremhevet. Vindenes understreker dette ved å legge motivene i et grunt billedrom, hvor dybden i bildet blir nær visket bort.

Behandlingen av det monumentale i arkitekturen og kunsten blir i Vindenes’ lerreter krympet til menneskelige proporsjoner – som noe man skulle kunne favne om. Overflaten i de malte objektene oppleves som taktil, leireaktig og formbar i motsetning bygningskunstens blanke, glassede flater.

Arbeidene preges av en særegen opplevelse av rom og skala, og kan sees som stilleben av konstruerte elementer. Billedrommet fremstilles både som et iscenesatt miljø av objekter og som en arena for fargebruk, komposisjon og rom.