Kunstner
Trudi Jaeger

Trudi Jaeger har sin bakgrunn fra St. Martin’s School of Art og Goldsmith’s College, London. Hun arbeider stedsrelatert med en direkte respons og sansing av landskap sted og rom. Situasjoner blir dekomponert, og betrakteren involveres i en prosess der nye konstellasjoner av tid og sted møter hverandre – nået forskyves. Under sitt arbeid går Jaeger i ulikt terreng. Det er en parallell mellom forflytningene i terrenget og bevegelsene på papiret og på lerretet. Forflytningene forholder seg til hverandre både konkret og metaforisk.
Penseltegningene på papir blir til i forhold til hverandre: en serie kan ha et dynamisk spenn i uttrykket. Tilskueren opplever interaksjonen av sekvensene i seriene gjennom visninger. Jaegers utstillinger blir ofte presentert som romlige installasjoner. Arbeidsprosessen kan sammenlignes med action painting, der kroppens bevegelighet og tilstedeværelse ligner en meditativ performance.
'Illuminations Atlanterhavet' er ett større, pågående prosjekt. Kystområder i Norge og Europa som har tilknytning til Nordsjøen og Atlanterhavet knytter Jaeger opp mot en større skala. Utsatte kystområder som strekker seg langs disse havene, fra Portugal til Polarsirkelen utforskes. Jaeger henter mye inspirasjon fra litteraturen: Illuminations er tittelen på en diktsamling av Arthur Rimbaud som skrev poetisk prosa rik på motsetninger i forhold til sin egen tid. Illuminations har blitt beskrevet med ord som 'a disordered collection' og 'magic lantern slides'. Jaeger har hatt en rekke separatutstillinger, utsmykningsoppdrag og er representert i flere offentlige samlinger.