Kunstner
Sarah Jost

Sarah Jost (født 1979, Karlstad, Sverige) bor og arbeider i Bergen. Hun har en master i kunst fra Kunst- og
designhøgskolen i Bergen (2009), og en bachelor i keramikkunst fra Högskolan för design och konsthantverk ved
Göteborgs Universitet.
Josts kunstprosjekter løper ofte parallelt med hverandre over en lengre tid. Hun har tidligere arbeidet med temaer
som minne, stillhet og kommunikasjon. For tiden er hun interessert i trærnes tidsperspektiv satt opp mot
menneskets. Dessuten ser hun på fenomener der det naturlige omdefineres fra generasjon til generasjon, slik at det opprinnelige
begrepet blir vannet ut og dets betydning blir erstattet.

Hovedsakelig arbeider hun med installasjon og skulptur, med innslag av tekst, tegning og video. I verkene sine gjenbruker hun metodisk fragmenter fra eldre verk og funnet materiale i kombinasjon med nye elementer.

Jost har blant annet hatt soloutstillinger ved Kunstgarasjen (Bergen), Norske Grafikere (Oslo), Galleri Mors
Mössa (Göteborg) og Kristinehamns konstmuseum.