Kunstner
Nina Malterud

Nina Malterud (f. 1951) er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, keramikk, 1971–74, og har siden arbeidet som kunstner, først i Oslo, senere i Bergen. Hun har vært professor ved Kunsthøgskolen i Bergen 1994–2002 og rektor samme sted 2002–2010.
Hun arbeider med leire og glasur, i serier av objekter som strekker seg fra bruksting til bilde. Uttrykket er prioritert framfor praktisk funksjonalitet. Gjennom flere brenninger og flere lag med glasur som reagerer med hverandre, får hvert objekt en særegen karakter. Den manuelle og omstendelige produksjonen utnyttes systematisk til å fange opp overraskelser og utvikle disse videre for hvert enkelt arbeid. Tegningene som dannes, kan minne om mye, men intensjonen er å unnvike gjenkjennelige motiv. Formens stramme ramme gir rom for både stillferdige og mer høyrøstede signaler i flaten

Alle foto: Øystein Klakegg