Kunstner
Kristin Austreid

Kristin Austreid (f.1985) har en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, hvor hun også bor og jobber.

Austreid arbeider med detaljerte studier av gjenstander og overflater. Ved å kombinere fotografiske metoder med maleriske problemstillinger, utforsker hun blikket på tingene, og persepsjonens bevegelige og flyktige karakter. Tilfeldige gjenstander som madrasser, en plastpose, en trådstump, eller et par hansker blir satt sammen til komposisjoner av overlappende lag, der alt er studert nært på og brakt helt opp til billedflaten. Malerienes detaljrikdom vitner om en langsom prosess der tingenes flertydighet måles og veies opp mot hverandre, det flate mot det dype, det figurative mot det abstrakte, det tilfeldige mot det spesifikke.

I forlengelsen av dette oppstår mer intime møter, og en følelse av å komme nært på objektene og materialiteten, som om de er gitt betydning utover seg selv.

Hennes arbeider er blant annet innkjøpt av Equinor kunstsamling og Haugesund billedgalleri, og hun har stilt ut på LNM, Kunstnernes hus, Kunstnerforbundet, Høstutstillingen m.m.