Kunstner
Kristin Austreid

I Austreids malerier er forskjellige gjenstander og overflater satt sammen til surrealistiske komposisjoner av overlappende lag. Ulike perspektiv og synsvinkler er stilt opp mot hverandre, også i ett og samme bilde. Mellom maleriene etableres kuriøse forbindelser som nettopp gjennom det uventede kan åpne for refleksjon, både rundt hva det vil si å betrakte noe og rundt maleriets språk.

Bagatellmessige spor og flekker, baksider eller overflater vi vanligvis dekker over er studert på nært hold og brakt helt opp til bildeflaten. Fokuset på detaljer vitner om en langsom prosess der representasjon i maleriet og tingenes flertydighet er veid opp mot hverandre; forholdet mellom det flate og det romlige, nærhet og avstand, mellom det å se på og det å se inn i. I forlengelsen av dette oppstår mer intime møter, hvor mening og ubetydelighet ikke alltid lar seg skille.

Kristin Austreid (f.1985, Haugesund) bor og arbeider i Bergen. Hun har en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2014). I tillegg til flere separatutstillinger og gruppeutstillinger i Norge, blant annet på Entrée, QB Gallery, LNM, Kunstnerforbundet og Høstutstillingen, er hun innkjøpt av Oslo kommune, Equinors Kunstsamling, Haugesund Billedgalleri og The City of Burgdorf i Sveits. I 2016 mottok hun The P:I:G Prize fra The P:I:G Foundation v/Henrik Vibskov. Hun har deltatt på AiR ved blant annet Circolo Scandinavo, Roma (ITA), Gallery Svalbard, Longyearbyen (NO) og Die Fabrik, Burgdorf (CHE).