Kunstner
Klara Sofie Ludvigsen

Ludvigsen er interessert i det fysiske aspektet både ved arbeidet og opplevelsen av det fotografiske mediet. Hun arbeider analogt med storformatkamera og i mørkerom. Motivene er valgt ut fra estetisk nysgjerrighet, med naturen i sentrum. Gjennom ulike teknikker tilfører hun grep som forstyrrer det gjenkjennelege fotografiet. Ludvigsen ønsker å utfordre den vante måten øyet konsumerer fotografi, og å vie form større oppmerksomhet i denne prosessen. Helst vil hun at betrakteren skal lure litt på hva han/hun ser på. De siste årene har hun fokusert på å inkludere improvisasjon som en metode i mørkeromsarbeidet, noe som har hatt stor effekt på de siste prosjektene hennes.