Kunstner
Kari Dyrdal

Kari Dyrdal kjennetegnes gjennom sine mønstrete flater, enten i kraft av store offentlige utsmykkinger i tekstil, men også i andre materialer som stein, glass og metall der arkitektur og plassering er avhengig av dette. Den nye Aulaen ved Universitetet i Bergen ble åpnet i 2015 og viser tekstilarbeidet ORNAMENT – Kalpspat på Mylonittisk Gneis, et stedsspesifikt arbeid med grunnfjellet i Bergen som motiv. Således knyttes UiBs forskning direkte til det kunstneriske arbeidet. Heissjakten i trapperom opp til nevnte aula domineres av Kalkspat på Amfibolittisk Gneis og forankrer tilsvarende det visuelle og estetiske uttrykket til UiBs naturhistoriske forskning.
Hun sier om egen praksis; Mønster, strukturer og gjentagelser er gjennomgående i mine arbeider. Som vever er jeg avhengig av dem, men også i den måten jeg leser og organiserer mine omgivelser. Jeg fasineres av mønster og strukturer, de er mitt kompass, både de synlige og de som ikke så lett lar seg oppdage.
I dag plasserer alle hennes arbeider seg mellom representasjon og abstraksjon, realitet og illusjon, en mulighet hun har fått gjennom å arbeide med foto og digital vev.
Hun bruker mønster og vev til å uttrykke sine kommentarer på felles tenkning rundt estetikk, minner og kulturarv. Det å lage, innsikt og forståelse av håndverk og kunnskap rundt materiale og farge, erfaring om hvordan disse virkemidlene kan gi opplevelse fysisk, visuelt og intellektuelt, er viktig for henne.