Kunstner
Jiska Huizing

Hennes verk fokuserer på verdens sameksisterende realiteter; hvordan alt er relativt og i konstant forandring. Det omfatter måter å søke og å vandre på, og verkene stiller spørsmål om hvordan vi oppfatter ting og våre omgivelser, ved bruk av forskjellige media, inklusiv fotografi, lyd, tegning, tekst og turer. Prosjektene er et forsøk på å fremheve ustabiliteten ved systemene og strukturene vi skaper for å nå et visst nivå av forståelse. Basert på dette bygger Huizing forskjellige samlinger, ofte med forandrende strukturer, som aktiveres av betrakteren. Fleksibiliteten og åpenheten gir plass til nysgjerrighet, som tomrom på et kart.