Kunstner
Grethe Unstad

Grethe Unstad har sin kunstutdanning fra Kunstskolen i Kabelvåg 1983-85 og Vestlandets Kunstakademi (nå KMD fakultet for kunst), 1992. Hun bor og arbeider i Bergen

I tillegg til egen kunstnerisk praksis, har Unstad vært en del av den faste undervisningsstaben ved Kunstskolen i Bergen (KiB) hvor hun og også har vært rektor fra 2005-10 og 2013-15. I 2015 mottok hun Statens 10-årige arbeidsstipend.

Grethe Unstad jobber innenfor kategorien maleri, hvor det er fargen som ligger til grunn for maleriske undersøkelser. Hun utforsker maleriet med begrensede virkemidler ved å bruke et begrenset antall farger opp mot hverandre. Med det ønsker hun å si noe om fargens relativitet og at hver enkelt farge defineres av fargene de står i forhold til. Fargens lyskraft og koloritt står sentralt i hennes arbeider. Fargeflatene fungerer i et samspill hvor de veksler mellom å bevege seg i rom/flate og understøtter hverandres funksjon. I det ligger det et formalt grep, hvor det blir undersøkelser av fargeplan og fargens uendelige foranderlighet som er den bærende gestalten. Parallelt med abstrakte fargeflater jobber hun også med små stilleben av hverdagsobjekter og utsnitt av rom.

Teknikken hun bruker er eggoljetempera. Temperamaleriet gir en veldig klarhet og rikdom i fargen hvor det oppstår en romlighet i selve fargeflaten og den nesten fløyelsaktig overflaten og skaper et vakkert og sanselig uttrykk.

Unstad har atelier i Møllendalsveien 17 i Bergen.