Kunstner
Gabriel Johann Kvendseth

Arbeidene hans har vært utstilt ved mellom annet Nordnorsk Kunstmuseum, Samisk senter for samtidskunst, RAKE Visningsrom, Murmansk Regionale Art Museum, Arkhangelsk Fine Arts Museum, KRAFT, Del Infinito i Buenos Aires, LYNX, Kristiansand Kunsthall, Kunstindustrimuséet, Kreuzberg Pavillon og KODE2.
Han har gjort utsmykninger for Høgskolen i Bergen, Amalie Skram Videregående skole og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Selv beskriver Kvendseth praksisen sin slik:
”Idealet er den blir et korrektiv til, eller i det minste en statusrapport fra, et individualisert og teknokratisk samfunn som langt på vei visker ut skillet mellom menneskets egenverdi og dets produktverdi som forbruker.
Metodisk-intuitivt forsøker jeg å avkle materialenes språkdrakt. Finne frem til deres egentlige slikhet, for å parafrasere zenbuddhismens terminologi, og derutover gjendikte historiene og funksjonsregistrene fra løsrevne objekt til sammensatte ting. En myk fremmedgjøring eller en både alvorlig og leken påminnelse om at orden og kaos alltid beveger seg mot entropiens ekvilibrium.”