Kunstner
Borghild Rudjord Unneland

Borghild Rudjord Unneland (født 1978 i Oslo) bor og arbeider i Bergen. Hun har studert ved Kunsthøgskolen i Bergen og avsluttet hovedfaget sitt i 2003. Hun har stilt ut ved en rekke norske gallerier og har gjort flere utsmykninger.
Borghild Rudjord Unneland benytter gjerne hverdagsobjekter som viktige virkemidler. Hun er interessert i materialers assosiasjoner, deres resonans og klang. Forholdet mellom det tenkte og det materielt tilstedeværende er derfor en kjerne i arbeidene hennes.
Det kontrastfylte er ofte utgangspunkt for hennes arbeider. Av kjente hverdagslige materialer forsøker hun å skape en stemning av noe fremmed og udefinerbart. Ved hjelp av små og enkle virkemidler forsøker hun å underliggjøre vante situasjoner.