Kunstner
Astrid Sleire

Astrid Sleire (født 1961 Bergen) er utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design med hovedfag i keramikk. Hun lager skulpturer i keramikk og betong og har utført flere prosjekter for Kunst i Offentlige Rom. I de siste årene har hun bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene sine. Formene kan sees på som fragmenter som refererer til både arkitektur og natur. Et bredt spekter av farger er med på å intensivere formene og skaper kontraster i den totale installasjonen. De separate delene har blitt råbrent, glasert og deretter stablet til å danne former med variasjoner som omfavner både høyde, bredde og dybde. Installasjonene viser en del av et landskap av glaserte former som både er stabil og prekær.

Alle foto av Øystein Klakegg.