Kunstner
Astrid Sleire

Astrid Sleire jobber skulpturelt med leire. Hun har hovedfag i keramikk fra Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i Bergen i 1988 og har deltatt med arbeider på inviterte og juryerte utstillinger både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidene er innkjøpt av institusjoner og museer, og hun har utført flere offentlige utsmykkingsoppdrag. Til daglig arbeider hun i sitt atelier på cs55 og som Førsteamanuensis på fordypningsområdet keramikk og leire, Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst, KMD, UiB.
Utstillingen Ut av det blå viser abstrakte objekter som sammenstilt i rommet kan gi assosiasjoner til mer konkrete landskap. Objektene er deler av former modellert i leire, som etter de er bygget har blitt dekonstruert, slik at nye abstrakte former blir til gjennom å bryte opp grunnformen. Formene er brent og påført underglasurfarge som gir en tørr ru overflate. De keramiske arbeidene kan sees på som fragmenter som refererer til omgivelser i forandring, hvor ting ikke er ferdigstilt og er stadig under utvikling.
Foto av arbeider: Øystein Klakegg (unntatt Gul og blå konstruksjon foto: Inger Marie Grini)