Kiyoshi Yamamoto

Untitled (The grid)

Informasjon

Maleri på finsk finèrplate, 2014.
I privat eie.

Zoom
X
Image gallery