Jane Sverdrupsen

Selvportrett med hans ansiktstrekk

Informasjon

Digitalt fotografi 91 cm x 112 cm, 2014, kr 8 000,- (med opphengslist)

Zoom
X
Image gallery