Mia Øquist

Fakturaer -scene 9- Allehelgens gate 1

Informasjon

Indesign digital strektegning – A 4 – print fotopapir/performance, Produsert 2016 –performance 2014 – 2018, kr 3 000,- #5 opplag

Zoom
X
Image gallery