Kunstner
Øyvind Pål Farstad

Øyvind Pål Farstad (1963) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, og ved Vestlandets kunstakademi i Bergen, hvor han gikk ut våren 1999. Han har en mangfoldig kunstnerisk praksis bak seg, der humor, i en særegen form, er et gjennomgående trekk. Denne humoren belyser ofte et sosialt eller politisk tema. I sine arbeider har Farstad ofte unngått å signalisere at det vi som tilskuere står overfor er et kunstverk. Hans kunstneriske praksis befinner seg altså ofte på kanten – gjerne med et perspektiv nedenfra – noe som gjør arbeidene direkte. Det er gjenstander, handlinger og meninger som vi – i alle fall i første omgang –forholder oss til uten å filtrere dem gjennom kategorien kunst.