Kunstner
Øyvind Hjelmen

Øyvind Hjelmen er i stor grad autodidakt som billedkunstner, han har en Bachelorgrad i kunsthistorie (Moderne kunst og estetikk) fra Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med fotografi som sitt uttrykksmiddel i 25 år, og har hatt utstillinger i 14 land. Bildene hans kan beskrives innenfor begrepet magisk realisme, og han arbeider handler i stor grad om tid, minner og intimitet.

Øyvind Hjelmens bilder er innkjøpt til utsmykking og samlinger i Norge, og både private og offentlige samlinger internasjonalt, eksempelvis Museum of Fine Arts i Houston, USA. Han er også en av få fotografer som er inkludert i Gunnar Danbolts Norsk Kunsthistorie, (3.opplag, Det norske Samlaget, Oslo 2009, ss 457 – 459) Øyvind Hjelmen har publisert tre bøker: Sentimental (Eide forlag, 2005), Ri Vinden, med Per Jan Ingebrigtsen (Bokforlaget Publica, 2009), og monografien Elsewhere (Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2011)