Kunstner
Turid Uldal

Turid Uldal jobber i hovedsak med kunst i offentlige rom, og har hatt mange oppdrag på skoler, kulturhus og andre institusjoner både privat og offentlig.

Ofte er hennes kunst fargesterk, leken, og med et tydelig fokus på materialitet. Hun jobber innenfor et bredt spekter av uttrykksformer.

Hun samarbeider med Gita S. Norheim både med kunst og designprosjekter. Hun er utdannet ved Statens håndverks og kunstindustriskole 1981-1985,
NID, National Institute of Design, India 1985-86, Vestlandets kunstakademi 1986-90. Hun jobber som lærer på KIB Kunstskolen i Bergen, og er deleier i Gjenskinn Gravminne AS.