Kunstner
Trudi Jaeger

Trudi Jaeger har sin bakgrunn fra St. Martin’s School of Art og Goldsmith’s College, London. Jaeger arbeider stedsrelatert med en direkte respons til situasjon og atmosfære. Hennes malerier og tegninger har ofte utspring i sårbare og utsatte landskaper. I arbeidsprosessen kan kroppens bevegelighet og den konsentrerte tilstedeværelsen kan minne om en meditativ performance. I hennes arbeider står linjenes rytme, strekens vekt og rommets tematikk i sentrum. Jaeger har hatt en rekke separatutstillinger, utsmykningsoppdrag og er representert i flere offentlige samlinger.