Kunstner
Trine Hovden

Trine Hovden er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen med Hovedfag ved seksjon for keramikk i 2005. Etter endt utdanning har hun deltatt på en rekke kollektivutstillinger i både inn og utland. Hun har hatt flere separatutstillinger og offentlige utsmykkingsoppdrag.

Tidsbegrepet og gjentagelsen er gjennomgående tema i arbeidene hennes. Hun er opptatt av spørsmål rundt identitet og tilhørighet i forhold til geografi, slekt og familie. Med utgangspunkt i bilder og problemstillinger fra sin egen familiehistorie utforsker hun den individuelle og kollektive erindring.

Hovden arbeider med leire og silketrykk med utgangspunkt i fotografiet. Ved å kombinere klassiske keramiske kvaliteter og materialer med grafiske teknikker skaper hun sitt eget individuelle utrykk.