Kunstner
Tonje Li

Tonje Li er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, med hovedfag i fotografi (2004). Hun jobber i ulike medier, men med hovedvekt på fotografi. Sikkerhet, fare og stille dramatikk er en gjennomgående tematikk i arbeidene. Objekter og handlinger som er forbundet med beskyttelse og trygghet blir behandlet med tvil og fordreining, og viser motsetninger i emosjoner og i persepsjon. Problemstillinger knyttet til representasjon av autoriteter eller makt er ofte et utgangspunkt for arbeidene.