Kunstner
Tom S. Kosmo

Tom S. Kosmo (f. 1975) er oppvokst på Fauske i Nordland. Han bor og arbeider i Bergen, og har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen (2003-05). I en tid da bilder er allestedsnærværende og trivialiserte, har Kosmo vendt seg mot en anakronistisk og introvert billedverden. I bunnen av hans arbeider ligger alltid en historisk bevissthet. Gjennom å benytte tidligere tiders formuttrykk og medier, leker han med betrakterens lesning av billedspråk. Kosmos kunst utfordrer både den kronologiske forståelsen av mennesket som siste og øverste nivå i evolusjonen, og av konseptuell kunst som siste og øverste nivå i kunsthistorien. Arbeidene hans er kjøpt inn av bl.a. Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Norsk Kritikerlag, Grieg Foundation og Nordnorsk Kunstmuseum. Kosmo har stilt ut omfattende i inn-og utland de siste årene, og kan nå også oppleves på Bergen Kunstmuseums permanente utstilling Kode Samtid, og i Griegsamlingen ved Oseana kultursenter på Os.