Kunstner
Therese Christensen

Therese Christensen er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi (nå KhiB), SHKS og UCLA. Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere gruppeutstillinger i inn-og utland. Hun er innkjøpt av bl.a. Museet for samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, og Stortinget.

Hennes kunstneriske ståsted er forankret i det abstrakte maleriet, med amerikansk etterkrigsmaleri som viktigste referanse, nærmere bestemt New York-skolen. Utgangspunktet er klassisk i den forstand at hun arbeider med farge, form og flate. Christensen hovedanliggende er å undersøke «hva er et maleri og hvordan er det laget? Det er et prosessuelt arbeide med maleri og her spiller både bevisste strategier og intuitive, improviserende innspill sammen.