Kunstner
Stefan Törner

Stefan Törner har en Master i Fine Art fra Kunsthøgskolen i Bergen. Han jobber med skulptur og installasjon og har i den siste tiden fokusert på kunst i offentlig rom. Estetikk, kommunikasjon og tiltrekning er ofte grunnleggende elementer i hans prosjekter. Stefan jobber i tillegg till eget kunstnerskap også med kunstproduksjon for et antall kunstnere, institusjoner, festivaler, gallerier etc. nasjonalt så vel som internasjonalt.

Stefan Törner has a Master in Fine Art from The art Academy in Bergen. He works within sculpture and installation and has in the last years concentrated his practice on public commissions. Aesthetics, communication and attraction are usually basic elements in his work. In addition to his own art practice, he also works with art production for a number of artists, institutions, festivals, galleries, etc. both nationally and internationally.