Kunstner
Solvor Holan

Solvor Holan (1976) bor og jobber i Bergen. Hun har bachelor i grafikk (2005) og master i kunst (2007) fra Kunsthøgskolen i Bergen. Holan jobber med håndkolorerte, svart- hvite tresnitt og tre som objekt. Hennes kunstneriske virke tar utgangspunkt i fotografi fra hverdagen med fokus på tilstedeværelse, tydelighet og identitet. Hun eksperimenterer med tresnittet som trykk på papir og todimensjonale treskulpturer.