Kunstner
Sabine Popp

Utgangspunkt i Sabine Popps kunstneriske praksis er et spesifikt geografisk sted og menneskets forhold til det gjennom arbeid og daglige rutiner. Arkivmateriale og dialog med profesjonelle eller sosiale grupperinger flyter sammen med subjektiv erfaring fra involvering i fysiske prosesser. Oppmerksomheten forflytter seg fra rom til objekt og tilbake igjen. Hun er utdannet fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen, Universitetet i Barcelona og Glasgow School of Arts. Sabine Popp er medlem av Bergen Ateliergruppe og ansatt som høgskolelektor ved Kunst- og Designhøgskolen i Bergen.