Kunstner
Ragnhild Ohma

Ragnhild Ohma arbeider med maleri og tegning som tar utgangspunkt i amatørfotografier av mennesker i forskjellige situasjoner. I amatørfotografier finnes et komplekst sett av relasjoner og emosjoner som Ohma utforsker, og hun jobber med ulike innfallsvinkler fra prosjekt til prosjekt. Den historiske resonansen som utgangspunktet rommer er viktig for henne, samtidig som hun gjennom bruk av et historisk materiale setter lys på egen samtid. Ohma har sin utdannelse fra Oslo, Bergen og Helsinki, og fullførte sin Master i Kunst i 2008. Hun har hatt en rekke utstillinger, gjort offentlig og privat utsmykking, er innkjøpt av ulike offentlige instanser og private samlere, samt mottatt ulike stipender og legater.