Kunstner
Petra Dalström

Petra Dalström er en svenskfødt keramisk kunstner utdannet i Danmark på Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og konservering, Designskolen Bornholm.

Dalström har de seneste år fordypet seg i tematikker rundt fenomener som tid, tyngdekraft, varme og bevegelse. Hun undersøker materialers funksjonelle og sanselige egenskaper, og bruker ofte lavteknologiske metoder for å skape bevegelse eller utvikling i sine verk; en dråpe som setter i gang en lyd, vann som fordamper, voks som smelter og danner form.

Dalström har vist arbeider ved utstillingssteder for kunst og design i England, Italia, Danmark og Norge, og mottok i 2016 et treårig arbeidsstipend fra Kunsthåndverkenes fond. Hun deltar i vestlandsutstillingen 2017 og har studio ved Atelier 205 på Strandgaten.