Kunstner
LisBeth Johansen Sjøvoll

LisBeth Johansen Sjøvoll arbeider med problemstillinger som handler om overganger og stadier. Sentrale tema er fenomenologi, natur, kultur. Arbeidene består ofte av et repertoar som bygger seg opp og gjentar seg i forskjellige former. Sjøvolls innstilling vil alltid ta inn over seg det unike i hver nye situasjon, men vil samtidig også bære med seg elementer fra tidligere prosjekter og prøvinger og feil som er gjort. I hennes arbeidsprosess arbeides konstellasjoner mellom elementene langsomt frem. Denne prosessen er eksperimenterende, hvor det ene bygger på det andre. En kombinasjon mellom det intuitive og kontrollerte råder i arbeidsprosessen. Johansen Sjøvoll arbeider i forskjellige medier, både med tegning, foto og skulptur.