Kunstner
Lisa Him-Jensen

Lisa Him-Jensen (f. 1980, Stockholm) har en mastergrad fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. Hun arbeider med collage, maleri, tegning og tekst, samt bøker – både som uttrykksform og som materiale.

Prosjektene hennes orienterer seg mellom språk og billedspråk, der ordene tar utgangspunkt i den empiriske virkeligheten, og det visuelle i et sted hvor indre og ytre virkeligheter smelter sammen. Hun er opptatt av mennesket som en del av, og som antagonist til, naturen, og som antagonist til sin egen natur. I 2016 debuterte hun skjønnlitterært i Signaler, Cappelen Damms årlige debutantantologi.